Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 19150Overig

Logo Amsterdam - Zuid
Besluit aanwijzing toezichthouders Dienst Wonen, Zorg en Samenleving, Amsterdam – Zuid

Besluit aanwijzing toezichthouders Dienst Wonen, Zorg en Samenleving op grond van artikel 75 Huisvestingswet

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 9 juli 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, op grond van het bepaalde van artikel 75 huisvestingswet, de Verordening op de Stadsdelen en het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (besluitnummer BD 2013-002245).

De aangewezen personen krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend, zoals bedoeld in artikel 30 van de Huisvestingswet en het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen de grenzen van stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie.

Het aanwijzingsbesluit is in te zien van 15 juli t/m 29 juli 2013 bij de publieksbalies van de stadsdeelkantoren Zuid, aan de President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301 in Amsterdam.