Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 17506Overig

Ontwerpbesluit Recreatiepark Het Esmeer B.V., Zaaiwaard 3, te Aalst, Rijkswaterstaat

Waterwet

Ontwerpbesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het besluit om positief te beschikken op de aanvraag van Recreatiepark Het Esmeer B.V. om een vergunning op grond van de Waterwet. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van de watervergunning van Recreatiepark Het Esmeer B.V. van 24 september 2009 in verband met herinrichting van het terrein aan de Zaaiwaard 3, te Aalst.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt van 27 juni 2013 tot en met 7 augustus 2013 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 11 59 10 52 of 06 53 73 57 22, fax: 010 402 70 81).

  • Publieksbalie, gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, te Zaltbommel. Maandag van 08.30 uur tot 19.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag op afspraak van 13.30 uur tot 16.00 uur (telefoon: 0418 14 04 18).

Zienswijze(n)

Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijk aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, ter attentie van de heer P.A. Janssen, onder vermelding van zaaknummer 028.0957.A.wtw9132 of telefonisch met de hierboven vermelde persoon via nummer 06 11 59 10 52 of met de heer J. Brokke via nummer 06 53 73 57 22.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer P.A. Janssen, telefonisch bereikbaar via nummer 06 11 59 10 52 of met de heer J. Brokke, telefonisch bereikbaar via nummer 06 53 73 57 22.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, A.H. Bos-Massop