Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 17256Overig

Logo Amsterdam - Zuid
Besluit aanwijzing toezichthouders, artikelen 82a en 82b Wet personenvervoer 2000 en de Taxiverordening Amsterdam 2012 en de Verordening werken in de openbare ruimte, afgekort WIOR, Amsterdam - Zuid

Besluitnummer BD 2013 -001472, Stadsdeel Zuid

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 14 mei 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op grond van artikel 87, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 26, tweede lid, van de Verordening op de stadsdelen (besluitnummer BD 2013-001472).

De aangewezen personen krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Awb, in het kader van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 82a en 82b van de Wet personenvervoer 2000, de Taxiverordening Amsterdam 2012 en de Verordening werken in de openbare ruimte (WIOR), binnen de grenzen van stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Het aanwijzingsbesluit is van 29 mei t/m 10 juli 2013 in te zien bij de publieksbalies van het stadsdeelkantoor Zuid aan de President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301 in Amsterdam.