Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2013, 16640Overig

Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 11 juni 2013 onder nummer 278.416.8710, is de vreemdeling Mladen Dmitric geboren op 16 augustus 1987, nationaliteit: burger van Servië, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van tien jaren gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 13 juni 2012, onder nummer 2718172952, is de vreemdeling Qosay Adel Depan, geboren op 4 januari 1985, nationaliteit: Iraakse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder c van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van 10 jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 22 mei 2013, onder nummer K1-216475975, is de vreemdelinge Ibrahim Bah, geboren op 1 januari 1991, nationaliteit: Guinese met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 12 juni 2013, onder V-nummer 105039432 is de vreemdeling Arsen Levonjan, geboren op 17 februari 1982, nationaliteit: onbekend, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 12 juni 2013, onder V-nummer 105039433 is de vreemdeling Haso Achmedova, geboren op 21 februari 1984, nationaliteit: onbekend, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 11 juni 2013, onder nummer 278.643.5929, is de vreemdeling Viktor Zelenkin, geboren op 9 oktober 1977, nationaliteit: Oekraine, burger van, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaren, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 11 juni 2013, onder nummer 278.643.4109, is de vreemdeling Olga Andropova, geboren op 20 november 1979, nationaliteit: Oekraine, burger van, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaren, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 12 juni 2013, onder nummer 273.764.2058, is de vreemdeling Anoya Kumarasamy, geboren op 25 november 1990, nationaliteit: Srilankaanse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.