Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 16261Besluiten van algemene strekking

Mededeling instemming besluiten op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 11 juni 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij, op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 11 juni 2013, heeft ingestemd, met:

  • het Besluit van 13 februari 2013 houdende wijziging van het Kaderbesluit CHVG, Kaderbesluit CSG en het Kaderbesluit CCMS in verband met vaststellen van moment van beëindiging van de opleiding in het geval van een geschillenprocedure;

  • het Besluit van 13 februari 2013, houdende wijziging van het Kaderbesluit CCMS in verband met de vaststelling van het competentieprofiel opleider en opleidingsgroep.

De besluiten worden openbaar gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Postbus 20065 3502 LB Utrecht).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.