Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 16261

Gepubliceerd op 18 juni 2013 09:00Mededeling instemming besluiten op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 11 juni 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij, op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 11 juni 2013, heeft ingestemd, met:

  • het Besluit van 13 februari 2013 houdende wijziging van het Kaderbesluit CHVG, Kaderbesluit CSG en het Kaderbesluit CCMS in verband met vaststellen van moment van beëindiging van de opleiding in het geval van een geschillenprocedure;

  • het Besluit van 13 februari 2013, houdende wijziging van het Kaderbesluit CCMS in verband met de vaststelling van het competentieprofiel opleider en opleidingsgroep.

De besluiten worden openbaar gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Postbus 20065 3502 LB Utrecht).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl