Logo Blaricum
Ontwerpbestemmingsplan ‘Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp’, Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp” NL.IMRO.0376.BPBmeentWD-ON01 voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Bij de verdere planuitwerking van het bestemmingsplan “Blaricummermeent Werkdorp” is gebleken dat het bestemmingsplan op onderdelen bijstelling behoeft. Het betreft in hoofdzaak een juridische bijstelling van het bestemmingsplan ten gevolge van het veranderde economische klimaat, gewijzigde wet- en regelgeving en geconstateerde onjuistheden/onduidelijkheden. Daarnaast wordt in de verdere planuitwerking ondervonden dat de opgenomen regels op onderdelen te stringent zijn om tot een goede uitwerking van het bestemmingsplan te komen. Ook dit is deels ingegeven door gewijzigde marktomstandigheden.

Er is geen sprake van een integrale herziening, maar van een technische herziening (het aanpassen van een aantal planregels). Bij het bestemmingsplan “Blaricummermeent Werkdorp” behorende onderzoeken blijven van kracht. Daar waar nodig is aanvullend onderzoek gedaan, of heeft een actualisatie van onderzoeken plaatsgevonden. De technische herziening van het bestemmingsplan doorloopt dezelfde procedure als een bestemmingsplan en de raad is het besluitvormend orgaan.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.blaricum.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt gedurende de ter inzage termijn schriftelijk een reactie indienen bij burgemeester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van “bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp”. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen de termijn van de ter inzage ligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. de Graaf van de BEL Combinatie, telefoonnummer 035-7513165. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Naar boven