Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 12242Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Kennisgeving bestemmingsplan ‘Kerkstraat 1–3 Kedichem’, Leerdam

Nieuw bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat zij tijdens de vergadering van 7 mei 2013 hebben ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan “Kerkstraat 1-3 Kedichem”.

Het ontwerp bestemmingsplan is bedoeld voor het bouwen van twee woningen op het perceel Kerkstraat 1-3 te Kedichem. Een ter plekke aanwezige loods wordt gesloopt.

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, wordt met ingang van 9 mei 2013 gedurende een periode van zes weken (tot en met 19 juni 2013) voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis aan het Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam. (Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en op afspraak van 13.00 tot 17.00)

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl (via de knoppen “Dienstverlening” – “Wonen en Bouwen” – “bestemmingsplannen”) en via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd:

  • Aan de gemeenteraad van Leerdam

    Postbus 15

    4140 AA Leerdam

Indien u mondeling wilt reageren dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via het nummer 0345-636 363. (bereikbaar van 8.30 tot 17.00)

Leerdam, 8 mei 2013