Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2013, 12035Benoemingen en ontslagen

Besluit van 22 april 2013, nr. 13.000853, houdende herbenoeming van vier leden en tevens herbenoeming van de vice-voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 15 april 2013, nr. MinBuZa-2013.141316, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (Stb. 1998, 208);

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Met ingang van 1 januari 2013 wordt prof. mr. L. Strikwerda, te Heemstede, voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid en tevens tot vice-voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

  • 2. Met ingang van 1 januari 2013 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

    • a) mevrouw prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, te Rotterdam

    • b) mr. F. Ibili, te Alkmaar

    • c) prof. mr. S.J. Schaafsma, te Voorburg.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en de herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 22 april 2013,

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans.