Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2013, 11942Verkeersbesluiten

Logo Schijndel Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Vlagheideloop op 20 mei 2013.

Registratienummer: 013.014970

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Vlagheideloop op 20 mei 2013.

Burgemeester en wethouders,

Gelet op,

Het organiseren van een hardloopwedstrijd, de Vlagheideloop, door Vereniging Vlagheide op 20 mei 2013;

Het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers;

Het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers;

Het waarborgen van de afwikkeling van het verkeer;

En

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps

b e s l u i t e n :

Door het plaatsen van schrikhekken voorzien van een verkeersbord model C01 van bijlage I van het RVV 1990  de Vlagheide tussen de nrs. 7 en 8 af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

Het verkeer zal met behulp van bebording worden omgeleid.

Genoemde maatregelen geldt op maandag (2e Pinksterdag) 20 mei 2013 vanaf 10:00 uur tot 19:00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Hierin vermeldt u in ieder geval:

  • 1.uw naam;

  • 2.uw adres;

  • 3.een omschrijving van het besluit;

  • 4.de motivering van uw bezwaar;

  • 5.de datum;

  • 6.uw handtekening.

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Schijndel, 25 april 2013

Namens burgemeester en wethouders,

het hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw,

ing. J. Jans