Rectificatie wettelijk minimumloon 19 jarige per 1 juli 2012

In de Staatscourant van 23 mei 2012, nr. 9951 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2012, nr. ASEA/SAS/2012/6597, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 gepubliceerd.

Abusievelijk is daar in de toelichting bij het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2012 bij een 19 jarige met een staffelingspercentage van 52,5 in de kolom per week een bedrag opgenomen van € 176,40 en in de kolom per dag een bedrag opgenomen van € 35,28. Deze bedragen per week respectievelijk per dag moeten echter met ingang van 1 juli 2012 zijn € 176,45 respectievelijk € 35,29.

Deze rectificatie heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) bruto bedragen per uur van een 19 jarige.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: de Directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden, M.A. Roscam Abbing.

Naar boven