Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2012, 5206Overig

Bekendmaking besluiten Regeling STINAG

Het SNN maakt namens Gedeputeerde Staten van Groningen bekend dat voor de onderstaande regeling een wijziging heeft plaatsgevonden.

• Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 2009-2012 (STINAG 2009).

Dit besluit houdt in dat de STINAG met ingang van 1 oktober 2012 vervalt. De termijn is verlengd met 6 maanden (was 1 april 2012).

Bij de verdeling van de beschikbare gelden wordt de volgorde waarin de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren door SNN zijn ontvangen aangehouden.

De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door het SNN. De integrale tekst van de hierboven bekendgemaakte besluiten is digitaal beschikbaar via www.snn.eu/stinag. Verder kunt u daar de regelingentekst en het bijbehorende aanvraagformulier vinden.