Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 27109Overig

Logo Apeldoorn
MER-beoordelingsbesluit Fabriek van veersystemen voor vrachtauto’s, bussen en trailers Ecofactorij 10 Apeldoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een Mer-beoordelingsbesluit is genomen voor het volgende bedrijf:

Bedrijf

VDL Weweler BV

Adres

Ecofactorij 10, 7325 WC Apeldoorn

Soort bedrijf

Fabriek van veersystemen voor vrachtauto’s, bussen en trailers

Onderwerp

Mer-beoordelingsbesluit

Inhoud Besluit

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben met betrekking tot bovenstaande activiteiten besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, ter voorbereiding van het besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteiten.

De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie (mededeling) geeft geen aanleiding tot de conclusie dat er vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Wel kan een ieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de betreffende activiteit.

Apeldoorn, 27 december 2012