Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2012, 26888Ruimtelijke plannen

Logo Hollands Kroon
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel, Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: ontwerpbestemmingsplan ”Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel”

Plangebied: Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel

Doel plan: Vanuit het rijk zijn gemeenten verplicht om voor 1 juli 2013 bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geactualiseerd te hebben. Met dit bestemmingsplan hebben wij het voornemen, voor dit grondgebied van de gemeente Hollands Kroon, hieraan te voldoen.

Let op: De gemeente Hollands Kroon is voor haar grondgebied bezig met een algemene regeling ten aanzien van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Deze regeling is nog niet vastgesteld door de raad en nog niet verwerkt in dit bestemmingsplan. Dit houdt in dat als u planregels leest die gaan over dit onderwerp, deze mogelijk in het vastgestelde bestemmingsplan aangepast kunnen worden.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 28 december 2012 tot en met 7 februari 2013 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: de Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 - 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: zienswijze bestemmingsplan Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 088 - 321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.