Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2012, 26700Ruimtelijke plannen

Logo Naarden
Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Oud Blaricumerweg 34, Naarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken bekend dat met ingang van donderdag 20 december 2012 voor een periode van zes weken, (dus tot en met woensdag 30 januari 2013) voor een ieder ter inzage ligt:

Het Ontwerpbestemmingsplan “Oud Blaricumerweg 34” alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plan betreft een ontwikkelingsplan en voorziet in de beoogde ontwikkeling van een complex van zes appartementen op het perceel Oud Blaricumerweg 34. De huidige bebouwing wordt gesloopt.

Ter plaatse van het plangebied vigeert het volgende bestemmingsplan:

  • Bestemmingsplan Stedelijk Gebied

Binnen de genoemde termijn is het Ontwerpbestemmingsplan “Oud Blaricumerweg 34” beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder ‘ondernemen’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Ontwerpbestemmingsplan Oud Blaricumerweg 34’.

Tevens kan het Ontwerpbestemmingsplan worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken (van 20 december 2012 t/m 30 januari 2013) kan een ieder zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 5000, 1400 AA Naarden, onder vermelding van: zienswijze Ontwerpbestemmingsplan “Oud Blaricumerweg 34”.

  • Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: info@naarden.nl, onder vermelding van: zienswijze Ontwerpbestemmingsplan “Oud Blaricumerweg 34”.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden naar voren worden gebracht in het stadskantoor bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957811.