Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 26624Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Noord, locatie Hertogstraat tussen nr. 21 en 23 te Velp’, Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Noord, locatie Hertogstraat tussen nr. 21 en 23 te Velp' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het mogelijk om door het toekennen van de bestemming 'Gemengd' een bedrijfsruimte en een bijbehorende woning te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan kan van donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het Gemeentehuis te De Steeg en in het Servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN16.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.

De Steeg, 19 december 2012