Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Stimuleringsfonds voor ArchitectuurStaatscourant 2012, 26006Besluiten van algemene strekking

Rectificatie bekendmaking van 21 december 2012 van de Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

De Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector is niet in werking getreden op de genoemde datum. De regeling wordt t.z.t. opnieuw gepubliceerd waarna de deelregeling formeel in werking treedt met de dan genoemde datum van inwerkingtreding.