Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2012, 25613Ruimtelijke plannen

Logo Ede
‘Partiële herziening Agrarisch Buitengebied Ede 2013’, Ede

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Agrarisch Buitengebied Ede 2013’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2012AGBG0013-0201 , en de daarbij behorende stukken van donderdag 13 december 2012 tot en met woensdag 23 januari 2013 inzien en wel op de volgende locaties:

Van donderdag 13 december t/m woensdag 19 december 2012, alsmede van donderdag 3 januari 2013 tot en met woensdag 23 januari 2013 bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend:

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur;

  • maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak;

  • elke eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336.

Vanwege de feestdagen ligt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 20 december tot en met woensdag 2 januari 2013 ter inzage bij de balie Publiekszaken in het Raadhuis Publiekszaken aan het Raadhuisplein 3 in Ede. Door de feestdagen heeft de balie Publiekszaken gewijzigde openingstijden. U wordt geadviseerd de gemeentelijke website en Ede Stad in de gaten te houden.

Online kunt u terecht op www.ede.nl/bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebied en gevolg

Het plangebied wordt gevormd door in totaal 27 los van elkaar liggende pecelen in het agrarisch buitengebied van Ede.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven en enkele functieveranderingen van agrarische bedrijven. Verder zijn er nog enkele onjuistheden in het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied van 23 juni 2011 hersteld. Voor een beschrijving van de planwijzigingen wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan. De navolgende percelen worden gewijzigd:

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Wesley Scheffer, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 680 881.