Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecStaatscourant 2012, 25252Ruimtelijke plannen

Logo Stede Broec
Onherroepelijk Bestemmingsplan ‘Centrale Zone’ Stede Broec

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Centrale Zone” vastgesteld door de gemeenteraad op 6 september 2012 met ingang van 1 november 2012 onherroepelijk zijn geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.BPcentralezone-OH01, en kan worden ingezien in het gemeentehuis van Stede Broec op de afdeling VROM BOUWEN, De Middend 2, Bovenkarspel.