Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecStaatscourant 2012, 24248Ruimtelijke plannen

Logo Stede Broec
Onherroepelijk Bestemmingsplan ‘Dekamarkt Lutjebroek’ en aanverwante gecoördineerde besluiten, Stede Broec

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Dekamarkt Lutjebroek’ en aanverwante gecoördineerde besluiten, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 april 2012 met ingang van 31 oktober 2012 onherroepelijk zijn geworden.

Het tegen de vaststelling ingestelde beroep is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.BPdekalutjebroek-OH01

Het bestemingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis van Stede Broec op de afdeling VROM BOUWEN, De Middend 2, Bovenkarspel.