Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 23941Ruimtelijke plannen

Logo Apeldoorn
Ontwerp Zuidbroek uitwerking 16, Apeldoorn

Van 22 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ligt het ontwerp van Zuidbroek uitwerking 16 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisatie van halfvrijstaande en vrijstaande woningen aan de Tangostraat tegenover 15 tot en met 25 in Apeldoorn.

Tijdens de periode waarin het ontwerp ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-plan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp Zuidbroek uitwerking 16'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

  • mondeling: maak een afspraak met de heer T. van Essen, telefoonnummer (055) 580 2613.

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

    Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het digitale plan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp van het uitwerkingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het plan. Het digitale plan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 21 november 2012