Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 23318Ruimtelijke plannen

Logo Apeldoorn
Ontwerp bestemmingsplan Apeldoornseweg 16 Hoenderloo, Apeldoorn

Van 15 november 2012 tot en met 27 december 2012 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Apeldoornseweg 16 Hoenderloo met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1105-ont1 ter inzage. Het ontwerp heeft betrekking op de bestemming van het perceel van Bakkerij Van der Poel, Apeldoornseweg 16 in Hoenderloo. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt voorgesteld de bestemming 'Winkel' te wijzigen in een bestemming 'Gemengd', waarbinnen naast detailhandel ook horeca in de vorm van luchroom, konditorei, koffiecorner, tearoom en/of ijssalon mogelijk is. Ter plaatse wordt ook de aanleg van een terras in het nieuwe bestemmingsplan voorgesteld. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Apeldoornseweg 16 Hoenderloo'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

  • mondeling: maak een afspraak met de heer P. Geurts, telefoonnummer (055) 580 2427.

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

    Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 14 november 2012