Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 22305Overig

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Stichtse Vecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat de in haar vergadering van 23 oktober 2012 vastgestelde Ontwerpbesluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Stichtse Vecht ter inzage ligt vanaf vrijdag 2 november tot en met donderdag 13 december 2012.

Inhoud

Tot nu toe geldt in de gemeente Stichtse Vecht een route voor het transport van gevaarlijke stoffen in Maarssen en Breukelen. Vanwege de harmonisatie van beleid is nu een route voor vervoer van gevaarlijke stoffen voorgesteld voor de hele gemeente Stichtse Vecht.

Als de route is vastgesteld mag transport van bepaalde soorten gevaarlijke stoffen zoals propaan, LPG en grote hoeveelheden vuurwerk alleen binnen de gemeente Stichtse Vecht plaats vinden als de bestemming aan de vastgestelde route ligt. Transporten buiten deze route om zijn alleen toegestaan als daarvoor ontheffing is verleend én de bestemming in de gemeente Stichtse Vecht ligt. Doorgaand verkeer van en naar andere gemeenten wordt in principe niet toegestaan.

Inzien

U kunt vanaf 2 november gedurende 6 weken het ontwerpbesluit inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur zonder afspraak en van 12.30-17.00 uur alleen op afspraak (0346-254500)) en bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer C. Roodhart van de afdeling externe veiligheid van de Omgevingsdienst regio Utrecht (0346-260646).

Reageren

In overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende de periode van 6 weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Gemeente Stichtse Vecht, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist. Mondeling kunt u een zienswijze kenbaar maken aan de heer C. Roodhart (0346-260646).