Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2012, 21996Ruimtelijke plannen

Logo Hollands Kroon
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 138 te Winkel’, Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: 3.1 Wro

Onderwerp: Realiseren van vijf appartementen op het perceel Dorpsstraat 138 in Winkel

Plangebied: Dorpsstraat 138 in Winkel

Doel plan: Vijf appartementen

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken van 1 november 2012 tot en met 13 december 2012 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: de Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 - 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp- bestemmingsplan “Dorpsstraat 138 te Winkel”.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 088 - 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 13 december 2012 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt