Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 19687Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Midden Locatie kruispunt Arnhemsestraatweg – Daalhuizerweg – Nordlaan te Velp’; Gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan, Velp-Midden Locatie kruispunt Arnhemsestraatweg – Daalhuizerweg – Nordlaan te Velp' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het mogelijk om ter plaatse van de kruising Arnhemsestraatweg – Daalhuizerweg – Nordlaan te Velp een rotonde te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan met de verbeelding kan van 4 oktober 2012 tot en met 14 november 2012 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg en in het servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm

raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVM4.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar

voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers,

telefoonnummer (026) 49 76 441.

De Steeg, 3 oktober 2012