Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 18372Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Nordlaan hoek Noorder Parallelweg’; Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat tegen het bestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Nordlaan hoek Noorder Parallelweg' geen beroep is ingesteld noch een voorlopige voorziening is gevraagd. Met ingang van 17 augustus 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website selecteert u het tabblad ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.

U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVM6-0004.

Het ligt ook ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te De Steeg.

De Steeg, 5 september 2012