Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2012, 16020Overig

Rectificatie van ‘Inreisverboden vreemdelingen’, Staatscourant nr. 16020, d.d. 30 juli 2012, IND

In de Staatscourant van 30 juli 2012, nr. 16020, is onder het kopje ‘Inreisverboden vreemdelingen’ het volgende bericht gepubliceerd:

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, d.d. 26 juli 2012, onder nummer K1-455136231, is de vreemdeling Xhevair Caushaj, geboren op 11 maart 1988, nationaliteit: Albanese, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie (exclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland), de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Abusievelijk is de duur van het inreisverbod foutief weergegeven. Het bericht dient vervangen te worden door onderstaand inreisverbod:

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, d.d. 26 juli 2012, onder nummer K1-455136231, is de vreemdeling Xhevair Caushaj, geboren op 11 maart 1988, nationaliteit: Albanese, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie (exclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland), de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.