Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2012, 1564Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de algemene rekenkamer per 1 januari 2012

President drs. Saskia J. Stuiveling

 • 1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

 • 2. lid raad van toezicht stichting RO theater, Rotterdam;

 • 3. lid raad van toezicht stichting museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

 • 4. lid raad van toezicht stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

 • 5. lid raad van toezicht stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

 • 6. lid raad van toezicht stichting Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

 • 7. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

 • 8. voorzitter bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs;

 • 9. voorzitter jury Rotterdam Persprijs;

 • 10. lid raad van advies van het Koninklijk NIVRA;

 • 11. lid raad van advies van de Orde van Advocaten;

 • 12. lid adviesraad Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid;

 • 13. lid bestuur Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), Utrecht;

 • 14. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

nrs. 1 t/m 10, 12 tm 14:

tijdbeslag: enkele vergaderingen/bijdragen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 11:

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Comités van Aanbeveling:

 • 1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

 • 2. stichting Oogfonds Nederland;

 • 3. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

 • 4. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

 • 5. historische reeks “de Rekenmeesters”;

 • 6. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

 • 7. stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

 • 8. stichting Liliane Fonds;

 • 9. stichting Behoud Panorama Mesdag, Den Haag;

 • 10. stichting verkiezing overheidsmanager van het jaar;

 • 11. stichting Toneel Ontwikkelings Fonds;

 • 12. 100 jaar Erasmus Universiteit Rotterdam.

nrs. 1 t/m 12

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

Collegelid drs. G. de Jong

 • 1. columnist Friesch Dagblad;

 • 2. lid bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/ raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

 • 3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

 • 4. voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

 • 5. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

 • 6. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam;

 • 7. voorzitter curatorium Zijlstra Center, VU;

 • 8. lid vertrouwenscommissie CDA afdeling Leidschendam-Voorburg;

 • 9. Lid bestuur Steenkampfonds.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2 t/m 5, 7 t/m 9

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Collegelid drs. C.C.M. Vendrik

 • 1. voorzitter raad van toezicht Stichting democratie en media;

 • 2. voorzitter bestuur van de stichting Instituut Fondsenwerving;

 • 3. lid raad van toezicht van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht en de Willibrord Stichting.

nrs. 1 en 2

tijdbeslag: een aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 3

tijdbeslag: tenminste 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: onkostenvergoeding

Secretaris, dr. Ellen M.A. van Schoten RA

 • 1. lid raad van toezicht Tassenmuseum, Amsterdam;

 • 2. lid curatorium van de accountantsopleiding van de VU, Amsterdam.

nr. 1

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 2

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vacatiegeld en vergoeding van de reiskosten.

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

 • 1. voorzitter dagelijks bestuur stichting ter bevordering van de Christelijke Pers, (dagblad Trouw), Amsterdam;

 • 2. lid dagelijks bestuur stichting SURF;

 • 3. bestuurslid van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA);

 • 4. president commissaris van het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW);

 • 5. lid van de Raad van Toezicht van de Hartekamp Groep, Haarlem;

 • 6. bestuurslid Deloitte Fair Chance Foundation;

 • 7. lid van de Raad van Commissarissen UvA Holding en HvA Holding.

nr. 1

tijdbeslag: ca 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nrs. 2, 3, 4, en 7

tijdbeslag: maakt onderdeel uit van de hoofdfunctie

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: 6 à 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

nr. 6

tijdbeslag: ca 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Business Development bij Berenschot

Nevenfuncties:

 • 1. decaan en docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

 • 2. hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • 3. lid klankbordgroep integratie en organisatieontwikkeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • 4. lid curatorium van de leerstoel Management van Zorginstellingen;

 • 5. lid commissie Critical Review Team Omgevingswetgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • 6. wetenschappelijk directeur van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA).

nr. 1

tijdbeslag: 2 à 3 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 2

tijdbeslag: 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 3 en 5

tijdbeslag: een beperkt aantal bijeenkomsten

Bezoldiging: vacatievergoeding

nr. 4

tijdbeslag: 2 vergaderingen per jaar

Bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: 20 tot 30 dagen per jaar

Bezoldiging: op declaratiebasis