Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2012, 15268Ruimtelijke plannen

Logo Hollands Kroon
Ontwerpbestemmingsplan ‘Elshof-Zuid’

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders, vergadering 10 juli 2012.

Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderwerp: voornemen om met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Elshof-Zuid’ vast te stellen.

Plangebied: Elshof-Zuid gelegen bij het gemeentehuis van Hollands Kroon in Anna Paulowna.

Doel plan: Het realiseren van woningbouw en aanvullende voorzieningen alsmede de daarbij behorende infrastructuur. Ook is de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting (MFA) in het plan opgenomen.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken van 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: de Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 - 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon. Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Elshof-Zuid.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.