Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 15092Convenanten

Rectificatie kennisgeving Bestuursovereenkomst Zuidasdok

In de Staatscourant van 23 juli jl., nr. 15092, is een kennisgeving gepubliceerd van de Bestuursovereenkomst Zuidasdok. In de kennisgeving wordt voor de tekst van de bestuursovereenkomst verwezen naar een internetadres. Gebleken is dat een onjuiste verwijzing is opgenomen. De kennisgeving wordt daarom herhaald onder vermelding van de juiste vindplaats.

De gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en de Minister van Infrastructuur en Milieu hebben op 9 juli 2012 een bestuursovereenkomst ondertekend om de betrokkenheid van partijen vast te leggen met bindende afspraken over het realiseren van het project Zuidasdok.

De integrale overeenkomst is te vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/07/25/bestuursovereenkomst-zuidasdok.html