Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2012, 12775Centraal Stembureau

KIESRAAD

Registratie aanduiding politieke groeperingen

 • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij onderscheiden besluiten van 19 juni 2012 op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen ingeschreven:

  • 240. Red het Noorden

  • 241. Het Sociaal Contract

  • 242. Democratische Partij Nederland (DPN)

  • 243. Kleptocraten

  • 244. NLB (Nederlandbeter)

  • 245. PAO (Partij Anti Onrecht)

  • 246. Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

  • 247. HHH Partij

  • 248. Politiek Correct

  • 249. P.V.D.M. en alle overige aardbewoners

  • 250. Club van niet kiezers

  • 251. Europese Federalistische Partij

  • 252. Politieke Partij NXD

  • 253. Partij voor het Volk

  • 254. ODVN

 • 2. Voorts heeft de Kiesraad bij besluit van 19 juni 2012 het verzoek tot opneming van de aanduiding ‘Occupy Politiek’ in vorenstaand register afgewezen op grond van artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet, aangezien de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.

 • 3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen een besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 19 juni 2012

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.