Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalburgStaatscourant 2012, 10126Overig

Logo Aalburg
Kennisgeving anterieure samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening m.b.t. het plan Nieuwstraat te Veen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Aalburg en de heren A.M. Cornet (woonachtig te Veen) en M.A. Cornet, (woonachtig te Wijk en Aalburg), ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt vanaf donderdag 24 mei 2012 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure samenwerkingsovereenkomst gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden (dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur) kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure samenwerkingsovereenkomst bij balie ‘Bouwen en milieu’ van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. Dit kan tevens geraadpleegd worden op de gemeentelijke website, www.aalburg.nl.