Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2011, 8513Besluiten van algemene strekking

Rectificatie wettelijk minimumloon 15 jarige per 1 juli 2011

In de Staatscourant van 18 mei 2011, nr. 8513 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2011, ASEA/SAS/2011/7646 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2011 gepubliceerd.

Abusievelijk is daar in de toelichting bij het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2011 bij een 15 jarige met een staffelingspercentage van 30 in de kolom Per maand een bedrag opgenomen van 430,50. Dit bedrag per maand moet echter zijn 430,55.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

De Directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden,

T.R.P.J. Kroes.