Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 8365Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Oproeping schuldeisers

Mr Rafique Jabri, werkzaam ten kantore van mr M.F. Le Coultre, notaris in de gemeente Laren, adres: Hilversumseweg 37 te 1251 EW Laren (tel. nr. 035-6241257), handelend als gevolmachtigde van de erven, zulks terzake van het beheer als bedoeld in artikel 170 lid 2 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over de nalatenschap van Johanna Groenhuyzen, geboren te Hilversum op 16 januari 1933, overleden te Blaricum op 21 maart 2011, laatst wonende te 1211 LC Hilversum, Havendwarsstraat 27, VERZOEKT: zij die iets aan de overledene verschuldigd zijn of van haar te vorderen hebben zich te melden bij de gevolmachtigde en zulks kenbaar te maken vóór 9 juni 2011.

Allen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de Heer Henricus Antonius Beijen, geboren te Hengelo (Overijssel) op 02-12-1926, laatst gewoond hebbende te 7061 CT Terborg, Stationsweg 1 en overleden te Doetinchem op 14 maart 2011, worden verzocht hiervan opgaaf te doen voor 15 juni 2011 bij de executeur-testamentair H.B.G.Hendriks, (Oranjesingel 4) Postbus 43, 6980 AA Doesburg.