Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HaagStaatscourant 2011, 5970Overig

Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland

Schrappen geregistreerde aanduidingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland heeft op 29 maart 2011 ingevolge artikel G2, lid 7, onder d, van de kieswet de volgende registraties geschrapt op grond van het feit dat de genoemde politieke groeperingen voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale staten (2 maart 2011) geen geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd:

Nr

Aanduiding:

8

Lokaal Zuid-Holland

9

GBZH

Den Haag, 29 maart 2011

De voorzitter van het centraal stembureau,

J.J. van Aartsen.