Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2011, 568Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de algemene rekenkamer per 1 januari 2011

President drs. Saskia J. Stuiveling

 • 1 lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

 • 2 lid raad van toezicht stichting RO theater, Rotterdam;

 • 3 lid raad van toezicht stichting museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

 • 4 lid raad van toezicht stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

 • 5 lid raad van toezicht stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

 • 6 lid raad van toezicht stichting Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

 • 7 lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

 • 8 voorzitter bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs;

 • 9 lid raad van advies van het Koninklijk NIVRA;

 • 10 lid raad van advies van de Orde van Advocaten;

 • 11 lid bestuur Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), Utrecht;

 • 12 ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

nrs. 1 t/m 9, 11 en 12:

tijdbeslag: enkele vergaderingen/bijdragen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 10:

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Comités van Aanbeveling:

 • 1 landelijk Congres der Bestuurskunde;

 • 2 Landelijke Kamer van Verenigingen;

 • 3 stichting Oogfonds Nederland;

 • 4 stichting Nederlands Gesprek Centrum;

 • 5 leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

 • 6 historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

 • 7 ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

 • 8 stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

 • 9 stichting Liliane Fonds;

 • 10 stichting Behoud Panorama Mesdag, Den Haag;

 • 11 Stichting verkiezing overheidsmanager van het jaar.

nrs. 1 t/m 11

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

Collegelid drs. G. de Jong

 • 1 columnist Friesch Dagblad;

 • 2 lid bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/ raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

 • 3 lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

 • 4 voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

 • 5 lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

 • 6 voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam;

 • 7 voorzitter curatorium Zijlstra Center, VU;

 • 8 lid vertrouwenscommissie CDA afdeling Leidschendam-Voorburg;

 • 9 Lid bestuur Steenkampfonds.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2 t/m 5, 7 t/m 9

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Secretaris, dr. Ellen M.A. van Schoten RA

 • 1. lid raad van toezicht Tassenmuseum, Amsterdam;

 • 2. lid curatorium van de accountantsopleiding van de VU, Amsterdam.

nr. 1

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 2

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vacatiegeld en vergoeding van de reiskosten.

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

 • 1 voorzitter dagelijks bestuur stichting ter bevordering van de Christelijke Pers, (dagblad Trouw), Amsterdam;

 • 2 lid dagelijks bestuur stichting SURF;

 • 3 bestuurslid van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA);

 • 4 president commissaris van het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW);

 • 5 lid van de Raad van Toezicht van de Hartekamp Groep, Haarlem;

 • 6 bestuurslid Deloitte Fair Chance Foundation;

 • 7 lid van de Raad van Commissarissen UvA Holding en HvA Holding.

nr. 1

tijdbeslag: ca 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nrs. 2, 3, 4, en 7

tijdbeslag: maakt onderdeel uit van de hoofdfunctie

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: 6 à 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

nr. 6

tijdbeslag: ca 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Business Development bij Berenschot

Nevenfuncties:

 • 1 decaan en docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

 • 2 hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • 3 lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O.

nr. 1

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 2

tijdbeslag: 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 3

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag