Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 3105Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Oproeping schuldeisers

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 16 december 2010 is in de nalatenschap van Aren Jan Grinwis, geboren te Middelharnis op 10 november 1972 en overleden te Hilversum op 3 december 2009, zijn laatste woonplaats hebbend te Hilversum, Zuiderweg 85, als vereffenaar benoemd: mr A.W. Boer, advocaat, kantoorhoudende te Austerlitz (gemeente Zeist), (Postbus 69, 3700 AB Zeist) en te dezer zake domicilie kiezende aldaar aan de Oude Postweg 153, ten zijner kantore.Voorts heeft bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam, sector Kanton-locatie Hilversum van 3 februari 2011, gelet op artikel 4:214 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, bepaald dat de schuldeisers van de nalatenschap van Aren Jan Grinwis, voornoemd, hun vorderingen vóór 1 mei 2011 moeten hebben ingediend bij voornoemde mr. A.W. Boer.

Bij beschikking van de Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 25 november 2010 is in de nalatenschappen van mevrouw Adriana Anna van den Assem, geboren te ’s-Gravenhage op 12 maart 1912, laatstelijk gewoond hebbend te Rijswijk en overleden te ’s-Gravenhage op 18 oktober 2008 en haar vooroverleden echtgenoot de heer Pieter Cornelis Phulps Haije, als vereffenaar benoemd; mr. B.R. Kleij, kantoorhoudende te Spijkenisse aan het adres Jan Campertlaan 4, (Postbus 667, 3200 AP Spijkenisse), ten kantore van Baumgardt & Brökling Advocaten. Hierbij worden mogelijke schuldeisers opgeroepen hun vorderingen op bovenvermelde nalatenschappen bij de vereffenaar in te dienen voor 1 april 2011.