Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HaagStaatscourant 2011, 261Overig

Publicatie schrappen aanduidingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van kieskring 12 (’s-Gravenhage) heeftde volgende registraties geschrapt op grond van het feit dat de genoemde politieke groeperingen voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale staten (7 maart 2007) geen geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd:

Nr

Aanduiding:

4

Politieke Partij ‘Alianza’

5

N-sap

6

Democratisch Platform Nederland

7

MOOI ZUID-HOLLAND

Den Haag, 28 december 2010

De voorzitter van het centraal stembureau,

J.J. van Aartsen.