Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2011, 2561Registermutaties | Register Wet Toezicht Kredietwezen

Uitvoering Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Afgifte verklaringen van geen bezwaar over de periode juli 2010

30 november 2010

Nr. 2010/575809

In de verslagperiode zijn op grond van de onderstaande artikelen door De Nederlandsche Bank NV de volgende verklaringen van geen bezwaar ('vvgb') verleend danwel ingetrokken.

Aanvragende instelling:

Soort Aanvraag:

Betrokken instelling:

Datum vvgb:

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel a: deelneming in een bank met zetel in Nederland

  

WestlandUtrecht Bank N.V.

100%

Financieringsmaatschappij Welstand, B.V.

29-7-2010

WestlandUtrecht Bank N.V.

100%

Nationale-Nederlanden Financiële Diensten B.V.

29-7-2010

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel c: deelneming in een beleggingsonderneming met zetel in Nederland

  

Die, de heer R.G.

15%-middellijk

Aster-X Capital Management B.V.

14-7-2010

R.G. de Die Holding B.V.

15%-rechtstreeks

Aster-X Capital Management B.V.

14-7-2010

Adranks BVBA

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

Caesar Capital B.V.

21-7-2010

Bovin, de heer Y.

Bandbreedte 10–100%

middellijk

Caesar Capital B.V.

21-7-2010

Verheyen, de heer M.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

Caesar Capital B.V.

21-7-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel b: financiële deelneming van bank met zetel in Nederland

  
    

WestlandUtrecht Bank N.V.

100%

Nationale-Nederlanden Financiële Diensten B.V.

29-7-2010

WestlandUtrecht Bank N.V.

100%

Nationale-Nederlanden Hypotheekbedrijf N.V.

29-7-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel c: niet-financiële deelneming van bank met zetel in Nederland

  

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

Bandbreedte 10–33%

Africa Joint Investment Fund S.C.A. en de via deze onderneming verworven en nog te verwerven middellijke deelnemingen

22-7-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel d: overname activa en / of passiva door bank met zetel in Nederland

  

ING Bank N.V.

 

ING België S.A./N.V.

1-7-2010