Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2011, 21258Ruimtelijke plannen

Voorbereiding bestemmingsplan buitengebied Liesveld

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat voor het buitengebied van de gemeente Liesveld een bestemmingsplan wordt voorbereid. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.