Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 20641Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Overige aankondigingen

Benoemding vereffenaar

Bij beschikking van 1 november 2011 heeft de Rechtbank te Haarlem mr. J.B. Biezen, geboren 21 november 1970 te Hilversum, kantoorhoudend te 1506 JB Zaandam aan de Vincent van Goghweg 81–83 (Koster cs Advocatuur en Mediation), benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van de heer Hatem Idais, laatstelijk wonend te 2132 ZW Hoofddorp aan de Thijs Ouwerkerkstraat 34, geboren te Ma’an, Jordanië op 1 oktober 1966, overleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op 16 april 2011.

Grensoverschrijdende fusie

D.M.S. S.p.A., een vennootschap (societa per azioni) opgericht naar het recht van Italië, met zetel te Turijn, Italië, en kantooradres te Via Ettore de Sonnaz nr. 19, 10121, Turijn, Italië, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Turijn, Italië, onder dossier nummer 06414660016 (de Verkrijgende Vennootschap) en Desma Healthcare B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Nederland, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland, en met kantoor adres te Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN Breda, Nederland, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidwest-Zuidwest-Nederland onder dossier nummer 24286493, (de Verdwijnende Vennootschap), kondigen hierbij aan, in het kader van een voorgenomen juridische grensoverschrijdende fusie in de zin van artikel 2:309 juncto 2:333c van het Burgerlijk Wetboek, dat de wettelijk vereiste documenten zijn neergelegd bij voormelde handelsregisters. Voorts zijn de in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde documenten ter inzage gelegd ten bovenvermelde adressen van de betrokken vennootschappen. Schuldeisers van de Verkrijgende Vennootschap hebben de rechten die hun onder artikel 2503 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek worden toegekend. Schuldeisers van de Verdwijnende Vennootschap hebben de rechten die hun onder artikel 2:316 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek worden toegekend. De betrokken vennootschappen hebben geen minderheidsaandeelhouders. Ten kantore van de vennootschappen kunnen crediteuren kosteloos volledige inlichtingen betreffende hun rechten verkrijgen.