Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 18903Overig

Intrekkingen verblijfsvergunningen

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie en Asiel, d.d. 12 oktober 2011, onder nummer 0010-12-8100, is de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van de vreemdeling Kuessi Kossivi Kafui Lossou, geboren op 3 december 1978, nationaliteit Togolese, ingetrokken.