Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 17990Overig

Intrekkingen Nederlanderschap

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft kennis van zijn voornemen tot onthouden van het rechtsgevolg aan het Koninklijk Besluit van 9 november 2000 (nummer 00006031), waarbij aan Airin Ramos, geboren op 23 december 1970 te Manilla (Filipijnen) het Nederlanderschap is verleend. Indien betrokkene bedenkingen heeft tegen dit voornemen, hebben hij of zijn gemachtigde de gelegenheid om binnen zes weken na plaatsing van dit bericht schriftelijk de bedenkingen te sturen naar het navolgende adres: IND, unit 192, Team Naturalisatiefraude, Postbus 3023, 2280 GA Rijswijk. Op ditzelfde adres kan door betrokkene of zijn gemachtigde het schriftelijke voornemen worden opgevraagd.