Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2011, 16696Overig

Kennisgeving meldingen van Total E&P Nederland B.V. te Den Haag

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt bekend:

Op 07-09-2011 zijn twee meldingen ingevolge het Besluit algemene regels milieu mijnbouw ontvangen van Total E&P Nederland B.V. te Den Haag.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op platform K5-F, op de geografische coördinaten 53° 44’ 27,5” NB en 003° 37’ 1,2” OL, in blok K5 van het Nederlandse deel van het continentaal plat.

De voorgenomen activiteit houdt verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan de onderzeese winninginstallatie en zal medio september 2011 aanvangen voor de duur van een maand.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op platform K6-CC, op de geografische coördinaten 53° 41’ 55,8” NB en 003° 52’ 07,2” OL, in blok K6 van het Nederlandse deel van het continentaal plat.

De voorgenomen activiteit houdt verband met het uitvoeren van aanpassingen aan de productie behandelinginstallatie in de periode medio oktober 2011 – eind mei 2012.

De werkzaamheden bij beide platforms zullen worden uitgevoerd met een mobiele mijnbouwinstallatie, genaamd Seafox 2 (een accommodatie en werk platform).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw S.J. Hoes (tel. 070-379 70 43).