Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 16213Overig

Intrekkingen verblijfsvergunningen

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie en Asiel, d.d. 31 augustus 2011, IND-dossiernummer 9504.14.4002, V-nummer 230.002.6624, is de aan de vreemdeling Zaher Hamdan, geboren op 2 februari 1972, van Libanese nationaliteit, verleende verblijfvergunning regulier voor bepaalde tijd, met toepassing van artikel 19 van de Vreemdelingenwet ingetrokken met terugwerkende kracht tot 22 november 2010.