Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2011, 12117Interne regelingen

Besluit van 16 juni 2011, nr. 11.001443, houdende benoeming van leden van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koninging der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 juni 2011, nr. WJZ / 11073496;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 juni 2011 worden voor de periode van vier jaar tot lid van het Adviescollege toetsing regeldruk benoemd:

  • a. de heer J. ten Hoopen, te Zoetermeer, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw L.L. Doude van Troostwijk, te Zaltbommel;

  • c. de heer mr. dr. E. Helder, te Enschede.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege toetsing regeldruk.

Den Haag, 16 juni 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.