Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)Staatscourant 2011, 11632Overig

Terinzagelegging autorisatiebesluiten en tabelgegevens Wet gemeentelijke basisadministratie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat de onderstaande autorisatiebesluiten op grond van artikel 91 en 99 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ter inzage liggen.

Autorisatiebesluiten geven de bevoegdheid tot het systematisch verstrekken van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie aan een afnemer of bijzondere derde. Bij de besluiten behoren de tabelgegevens bedoeld in artikel 14 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden treden op 1 juli 2011 in werking:

 • Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland ten behoeve van de OGGZ en de Inspectie Kinderopvang

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden worden op 1 augustus 2011 gewijzigd:

 • De directeur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de bijhouding van het BIG-register

 • De Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn ten behoeve van e-formulieren

 • De voorzitter van de Hoge Raad van Adel

 • De Kanselier der Nederlandse Orden

 • De directeur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

 • De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van de Algemene Inspectiedienst

 • De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van REBUS

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

 • De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

 • De directeur van Arriva Openbaar Vervoer N.V. namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • De algemeen directeur van HTm Personenvervoer N.V. namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • De algemeen directeur van RET N.V. z namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • GVB Exploitatie B.V. Amsterdam namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • Veolia Tramsport Nederland N.V. namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • De directeur Productie NS Reizigers B.V. namens de buitengewoon opsporingsambtenaren

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West ten behoeve van baarmoederhalskanker

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Noord ten behoeve van baarmoederhalskanker

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Oost ten behoeve van baarmoederhalskanker

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid ten behoeve van baarmoederhalskanker

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West ten behoeve van baarmoederhalskanker

 • Goudse Schadeverzekeringen N.V.

 • De directeur van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de Voedsel en Waren Autoriteit

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

 • Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland