Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeghelStaatscourant 2011, 11554Vergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Middegaal 13 te Veghel

Het college van burgemeester en wethouders van Veghel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

  • een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteiten slopen, bouwen en planologische afwijking ten behoeve van het gedeeltelijk slopen van een woonhuis en het uitbreiden van een woonhuis en bijgebouw, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie A, nummer 5077, plaatselijk bekend Middegaal 13, 5461 XB te Veghel.

Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Vanaf heden tot en met 10 augustus 2011 ligt de ontwerpbeschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur. Andere tijden zijn mogelijk op afspraak. De ontwerpbeschikking en ruimtelijke onderbouwing zijn tevens raadpleegbaar op www.veghel.nl.

Vanaf heden tot en met 10 augustus 2011 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt onder telefoonnummer 14 0413.

Veghel, 29 juni 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.