Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 10074Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Dorpsgebied, met ingang van 9 juni 2011 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00–12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kommen van Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u, vanaf 20 juni 2011, een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen, medewerker van de afdeling VROM, bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0182-356512