Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2010 gepubliceerd door Woudenberg. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2010-7930".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Woudenberg 2010; Woudenberg
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-7930
Jaargang 2010
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
PS key SC119988
Publicatiedatum 2010-05-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7930
Publicerende organisatie Woudenberg
Rubriek Ruimtelijke plannen
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Woudenberg 2010
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken